AVG en A-Parts Beads


Productinformatie

Privacybeleid
Privacybeleid


Uitgebreide productomschrijving


Onderstaand ons nieuwe privacy beleid per 25 mei 2018 ivm AVG wetgeving


Privacybeleid.


A-Parts Beads kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan A-Parts Beads verstrekt. A-Parts Beads kan
de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam


- Uw adresgegevens


- Uw telefoonnummer


- Uw e-mailadres


A-Parts Beads verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op
te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.


Daarnaast kan A-Parts Beads uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.


A-Parts Beads bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


A-Parts Beads verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.


Op de website van A-Parts Beads worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. A-Parts Beads gebruikt deze informatie
om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt..


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@a-parts.nl. A-Parts Beads zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren


BEVEILIGEN


A-Parts Beads neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


www.a-parts.nl is een website
van A-Parts Beads


A-Parts Beads


Nikkelstraat 12


4823 AB  BREDA
Telefoon: 06-208 263 70


E-mailadres:
 info@a-parts.nl


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Breda: 59869348


 

terug

Zoek

Nieuwe producten

klik hier voor alle nieuwe producten